کابل فیبر نوری مناسب محیط داخلی سانت

>کابل فیبر نوری مناسب محیط داخلی سانت
کابل فیبر نوری مناسب محیط داخلی سانت۱۳۹۷/۴/۲۵ ۶:۵۵:۱۴

Project Description

کابل فیبر نوری مناسب محیط داخلی

  • کابل فیبر نوری  Indoor سانت دارای مدل سینگل مود ( تک حالته) و مالتی مود ( دو حالته) می باشد.

  • کابل فیبر نوری سانت، مدل مولتی مود در دو استاندارد 50 میکرون و 62.5 میکرون، شامل سه تیپ متفاوت کابل OM3,OM1, OM2 است که از لحاظ سرعت و کاربرد متفاوت می باشند.

  • همچنین کابل فیبر نوری سانت مدل سینگل مود در استاندارد 9 میکرون موجود می باشد

  • دارای ژاکت Halogen Free که در صورت آتش گرفتن گاز سمی از خود متصاعد نمی کند

  • مقاوم در مقابل شعله ور شدن

  • مقاوم در مقابل خمش و در عین حال ظریف و منعطف

  • هسته کابل، فوجی کورا ژاپن

  • کابل فیبر نوری سانت از 2 تا 12 کور موجود می باشد

DescriptionSpecificationItem
Single Mode
2-12Cores SUSMD171
Multi mode
2-12Cores SUSMM172
  • کابل فیبرنوری مناسب محیط داخلی سانت

ثبت ديدگاه